Därför dricker du tills du stupar

Ny studie från USA ger förklaring till varför det är så svårt att säga nej till ett till glas.


dricka-d2-receptor

När vi dricker alkohol triggas dopaminreceptorer i hjärnan. Receptorer som svarar på signalämnet dopamin kommer i två varianter, D1 och D2. En forskargrupp i Texas har tidigare visat att om D1 receptorerna triggas vid alkoholkonsumtion leder det gärna till att du tar en till drink. Nu visar samma grupp att D2 receptorerna har motsatt effekt. De signalerar att ditt beteende, i det här fallet alkoholkonsumtion, kan vara skadligt och avråder dig ifrån att ta ett till glas. D2 receptorerna är därför ”de goda” receptorerna för personer som har problem med alkoholmissbruk.

Farligt att dricka mycket vid enstaka tillfällen

Problemet är att flera omgångar av stort alkoholintag med perioder av återhållsamhet försvagar D2 receptorerna. Detta kallas binge-drinking på engelska och liknar sättet många unga dricker i Sverige, ingen alkoholkonsumtion under veckan följt av en rejäl fylla på helgen. En ond cykel sätts igång då svaga D2 signaler inte kan säga till hjärnan att sluta dricka så du dricker mer och försvagar D2 signalerna ännu mer.

En ljusare framtid

I studien kunde forskare hjälpa försöksdjur som blivit invanda att konsumera stora mängder alkohol i cykler att avstå från mer alkohol genom att stimulera D2 receptorerna i hjärnan. Då startade också en positiv cykel där D2 receptorerna började säga till hjärnan att hålla tillbaka vilket förstärkte D2 receptorerna ännu mer.

Forskarna ser därför positivt på resultaten och hoppas i framtiden kunna hjälpa personer som lider av alkoholmissbruk genom att boosta D2 receptorer.