Behandling vid missbruk

När man får behandling för sitt missbruk kan det ske på olika sätt beroende på vilket missbruk man har. För de som har ett alkohol- eller narkotikamissbruk är tolvstegsbehandlingen mycket gynnsam.


BehandlingFå vård för ditt missbruk

Om du vill ha vård och hjälp för ditt missbruk kan du antingen få det på ett behandlingshem, öppenvård, särskilda insatser eller med hjälp av daglig terapi.

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning nära dig för att se vad som passar just dig.

Under en behandling

Motiverande samtal

Motiverande samtal fokuserar på personens förmåga till förändring.

Tolvstegsbehandling

Tolvstegsbehandling är en psykosocial behandling som även Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar.

Behandlingen är uppdelad i tolv steg där det första steget är att man erkänner sitt beroende.

Gruppterapi

I gruppterapi delar man med sig om hur missbruket påverkar sitt liv. Missbrukarna får då höra andras berättelser och får insikt om beroendet.

Man får också styrka att ta ansvar för sitt tillfrisknande. I behandlingen tillkommer även anhörigmedverkan.

Återfallsprevention

Behandlingarna följs ofta upp av en återfallsprevention. Detta för att hjälpa personen att leva ett nyktert liv.

I återfallspreventionen får man lära sig att identifiera sina egna högrisksituationer, hantera sug, att tacka nej, att vara uppmärksam på varningssignaler men också ha en tydlig plan för nödsituationer.

Att tvångsomhänderta missbrukare

Om en person har ett så gravt missbruk att den riskerar att fara illa kan socialtjänsten enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, tvångsomhänderta personen.

Det är socialtjänsten som beslutar och uträttar beslutet. Förvaltningsrätten måste dock godkänna beslutet först. Underlaget för beslutet bygger på en utredning från läkare, socialsekreterare och anhöriga.

Missbrukaren hamnar då på ett behandlingshem som ska hjälpa individen att bli fri från sitt missbruk.

Läs mer om behandlingshem här.