Föräldrar till missbrukande barn – utsatta och osynliga

Forskare i Malmö ämnar med ett nytt projekt att belysa föräldrar till barn med missbruksproblem så att de kan få bättre stöd i samhället.


Det finns gott om forskning som beskriver livssituationen för barn med missbrukande föräldrar men få studier har gjorts om det motsatta, föräldrar till missbrukande barn.

Det vill forskare i Malmö ändra på med studier som undersöker föräldrars utsatthet generellt och utsatthet för brott specifikt.

Resultaten visar bland annat att de vanligaste brotten föräldrar utsätts för är stöld av pengar och värdeföremål samt skadegörelse och psykiskt våld. Men utsatthet för brott är inte det som föräldrar till missbrukande barn upplever som värst.

– Föräldrar vittnat om ångest och oro för barnets räkning. Många frågar sig vad de har gjort för fel och känner skuld för barnets situation. Det påverkar deras sociala umgänge, att de antingen inte orkar eller skäms, och isolerar sig istället, berättar Torkel Richert, forskare bakom projektet, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Känslor av maktlöshet är också vanliga. Att se sitt barn gå ner sig utan att kunna göra något, att inte kunna söka hjälp och kommunicera med sjukvården eller myndigheter å det vuxna barnets vägnar på grund av sekretessreglerna, upplevs som oerhört påfrestande. Många föräldrar blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

Forskare bakom studien vill nå ut brett med resultaten för att både öka kunskap och minska stigmatisering mot denna utsatta grupp i samhället.