Fler äldre kvinnor dör av alkoholrelaterade orsaker

"Det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen”, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.


Enligt siffror från Socialstyrelsen dog över 1000 personer, 65 år och äldre av orsaker som var relaterade till alkohol 2015.

Mätt i antal dödsfall per hundratusen personer är detta en ökning med 41 procent sedan 2001. Samtidigt minskar dödsfallen kopplade till alkohol bland de yngre (20 – 64 år.)

Andelen kvinnor ökar mest – i den specialiserade öppenvården har exempelvis äldre kvinnor som får vård för alkoholdiagnoser fördubblats mellan 2006 och 2015.

– Att ta ett glas vin till maten har blivit mer socialt accepterat. Men det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen. När man blir äldre kan kroppen påverkas annorlunda av alkohol. Det kan också finnas risker för att alkoholen reagerar med mediciner man tar, säger Michaela Prochazka.

Det kan finnas ett mörkertal

Hon konstaterar även att det kan finnas ett mörkertal när det gäller antalet skador som orsakas av alkoholintag.

– När en äldre person till exempel kommer till akuten kontrollerar man inte alltid om alkohol varit inblandat, trots att så kan ha varit fallet exempelvis när det gäller fallskador.

Siffror från rapporten Vård och omsorg om äldre visar också att fler äldre bor kvar hemma längre, med stöd från hemtjänst. Samtidigt har väntetiderna för palts på särskilt boende ökat över tiden, vilket ökar risken för att den som nekas plats blir orolig och därmed mår sämre.

– Exempelvis behövs det kompetensutveckling för dem som arbetar med hemtjänst, då de nu får möta äldre med allt större vårdbehov, säger Michaela Prochazka.