Skillnad på missbruk och beroende

Missbruk och beroende är inte samma sak. Däremot kan missbruk leda till beroende. Orden alkoholmissbruk och alkoholberoende används dock i folkmun som samma sak.


Missbruk – när ditt drickande leder till problem

skillnad på missbruk och beroendeMissbruk innebär att du upprepade gånger dricker dig så pass full att du gör saker du inte hade tänkt dig. Trots att ditt drickande leder till problem för dig så fortsätter du med ditt drickande.

Beroende – när du behöver alkohol

Om du är beroende av alkohol så dricker du regelbundet och behöver större mängder för att bli full.

Du lägger mycket energi på att få tag på alkohol och hoppar över andra saker för att få dricka. Samtidigt önskar du att du drack mindre. När du inte dricker får du abstinensbesvärs.

Hårfin gräns

Det är svårt att veta exakt var gränsen mellan missbruk och beroende går. Däremot så riskerar missbrukare att bli beroende.