Nära hälften av missbrukare återhämtar sig själva

En studie från USA visar att nästan hälften av personer beroende av alkohol eller droger tar sig ur sitt missbruk helt utan assistans. Resultaten indikerar att synen på behandling och återhämtning vid missbruk behöver förändras i samhället, menar forskare bakom studien.


Ur en nationell enkätundersökning i USA handplockades omkring 2000 personer som mötte kriterier för tidigare missbruk av alkohol och droger, för att ytterligare utvärdera vilka metoder eller behandlingsformer de fått hjälp av i sin återhämtning.

Resultaten visar att 54 procent fick någon form av assistans, oftast genom självhjälpsgrupper som Anonyma alkoholister eller anonyma narkomaner. Omkring 20 procent fick hjälp av läkemedelsbehandling eller behandlingshem.

De studiedeltagare som fått någon form av hjälp för sitt beroende var generellt yngre då missbruket började, använde flera olika droger, har fått en diagnos i form av psykisk ohälsa eller har en kriminell bakgrund.

Men nära hälften av studiedeltagare använda sig inte av något hjälpmedel eller assistans alls.

– Många kliniker och forskare, liksom folk i allmänhet, tror att för att övervinna ett problem med droger eller alkohol måste man ”gå i rehab” eller få annan behandling eller delta i en organisation som AA. Dessa resultat tyder på att, medan många av de mer allvarligt drabbade individerna faktiskt följer dessa spår, är det många som inte gör det, vilket tyder på ett behov att bredda vår kollektiva kulturella inställning, säger John Kelly, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Han förklarar även att upptäckten att många människor löser stora problem på egen hand är ett viktigt budskap som forskarna hoppas kan ge personer en känsla av hopp och personlig makt samt öka förtroende för deras förmåga att förändras.

Enkätundersökningen ska även ha gett andra spännande resultat med hänsyn till hur återhämtning påverkar livskvalité och välmående, hur personer med olika drogberoenden skiljer sig från varandra samt hur olika behandlingsmetoder hjälper dem. Dessa resultat kommer att publiceras inom kort.