Vad är Spice och hur farligt är det?

Spice är en drog av olika syntetiska cannabinoider, vilket ger ett liknande rus som vid cannabis. Drogen har blivit mycket uppmärksammad i media det senaste året efter flera dödsfall.


spiceDet senaste året har Spice blivit allt vanligare att röka, och är idag en ”relativt vanlig” ungdomsdrog. I en drogvaneundersökning i Göteborg hade 53 procent av de ungdomar som testat någon drog någon gång använt Spice.

Att det är så ”lätt” att få tag på Spice beror på att den hela tiden kommer i olika blandning. Drogerna blir efterhand klassade som narkotika men så fort en substans förändras så blir den laglig igen.

Däremot är den lika farlig, och kan ge väldigt allvarliga konsekvenser som kräver intensivvård. I vissa fall även med dödlig utgång. Oftast på grund av akut njursvikt eller akut hjärtinfarkt.

Vid akut överdosering av Spice syns följande symptom:
 • Stora, vidgade pupiller
 • Hyperaktivitet
 • Upprymdhet
 • Rastlöshet
 • Onaturligt uppspelt och orolig i kroppen
 • Hjärtrusning, hjärtklappning
 • Bröstsmärta
 • Tremor; ofrivilliga darrningar eller skakningar, samt rytmiska muskelsammandragningar oftast i händerna
 • Högt blodtryck
 • Förvirring och hallucinationer
 • Det kan finnas muskelspänningar, muskelryckningar och kramper
Vid dessa symptom finns det bland annat risk för:
 • Akut psykos
 • Lindrig medvetslöshet
 • Hypokalemi: Onormalt låga halter av kaliumjoner, vilket är ett allvarlig tillstånd då alla processer som är beroende av kaliumjoner påverkas. Så som nervimpulser och elektrisk överföring av impulser till hjärtat.
 • Högt blodtryck
 • Illmående, kräkningar
 • Eptileptiska kramper
 • Njursvikt
 • Hjärtinfarkt
 • Kardiovaskulär kollaps