Sveriges första medicinprofessor i spelberoende

Anders Håkansson blir det första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just spelberoende.


Anders Håkansson. Foto: Apelöga

Anders Håkansson. Foto: Apelöga

Satsningen påbörjades 2015 då Anders Håkansson anställdes som lektor vid Lunds universitet för att bygga upp forskningsarbetet kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende.

Tillsammans med sin grupp fokuserar Anders Håkansson på preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende, att tidigt upptäcka spelproblem samt behandling och förebyggande arbete för att undvika återfall.

– Vi har inlett ett projekt där vi undersöker problemspelande hos ungdomar i socialt utsatta miljöer, där vi tror att risken för utveckling av spelproblem kan vara hög. Dessutom förbereder vi just nu en undersökning av spelattityder och tidig utveckling av spelproblem hos ungdomar och unga vuxna i Malmö, säger Anders Håkansson och fortsätter:

– För närvarande pågår också bearbetning av ett avslutat projekt om mobiltelefonbeteende och spelande, där vi lärt oss mer om beteendemönster och tecken på spelproblem hos ungdomar och yngre vuxna, berättar Anders Håkansson.

Forskargruppen samarbetar även med kollegor i andra länder i ett internationellt projekt där de studerar hur spelbeteende och nätbeteende ser ut bland framför allt unga människor i olika länder.
Förhoppningen är att de ska kunna identifiera riskfaktorer för nya typer av spelberoende.