Missbruk – många är drabbade

I Sverige uppskattas det finnas ungefär 26 000 narkomaner och ungefär 300 000 alkoholister, men mörkertalet är stort. Abstinensen gör att det är svårt att sluta. Det finns dock väldigt mycket hjälp att få. Missbruk påverkar inte bara den enskilda utan alla dess anhöriga och familj.


Missbrukare – en stor gömd grupp

Missbrukare

Missbrukare finns i alla samhällsklasser och man kan oftast inte se vem det är som har problem.

I Sverige uppskattas det finnas ungefär 26 000 narkomaner och ungefär 300 000 alkoholister, men mörkertalet är stort.

Dessutom finns det andra missbruksproblem såsom sexmissbruk, matmissbruk och spelmissbruk.

Vad är ett missbruk?

Missbruk är inte samma sak som beroende. Om man är beroende av något använder man medel, från början för att döva ångest eller väcka spänning, under en lång tid och har sedan svårt att sluta använda det.

När ett beroende blir ett missbruk påverkar det livet i den grad att man utsätter sig själv eller andra för fara, att man inte kan klara av sitt arbete eller förstör sin relation på grund av det.

Man kan missbruka droger, substanser, alkohol, läkemedel, sex, spel, socker och shopping.

Abstinens gör det svårt att sluta

Om man inte får det man missbrukar eller är beroende av får man abstinens.

Abstinens kan vara psykiskt då man får ett sug och känner sig orolig och har ångest om man inte får det man är beroende av. Men om man är beroende av alkohol, läkemedel, tobak eller droger får man även fysisk abstinens. De kan vara i form av skakiga händer, trötthet, illamående, frossa och feber.

Så fort du tar drogen igen kommer abstinensen att försvinna. Därför är det väldigt svårt att sluta.

Ju mer du ökar ditt intag desto mer kommer du att tåla och desto mer abstinens kommer du också få.

Så påverkas kroppen av alkohol

Så påverkas kroppen av alkohol

 

Var finns hjälpen?

Du kan alltid vända dig till en vårdcentral. Där hjälper de dig och skickar en remiss till den vårdenhet som passar bäst för just dig. Det finns även annan hjälp att få.