Hepatit C

Hepatit C är en inflammation som vanligtvis drabbar levern. Sjukdomen uppkommer från ett virus och sprids oftast via blodet. Internationellt sätt är hepatit C vanligt, men i Sverige är befintligheten relativt låg.


hepatit c

Hepatit C kan exempelvis spridas när människor delar olika typer av droger och sprutor med varandra.

Vad är hepatit C?

Hepatit finns i flera olika former och delas in som hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D, hepatit E samt autoimmuna hepatiter.

Det finns två olika former av hepatit C, dessa kallas för akut hepatit C samt kronisk hepatit C.

När du drabbats av akut hepatit C märker du oftast inte att du blivit smittad. Den akuta fasen går ofta över av sig själv och övergår i en kronisk fas.

Det finns dock en minoritet som läker ut helt och som aldrig går över i en kronisk sjukdom.

Hepatit C sprids via blod och sex

Hepatit C-viruset är ofta förknippat med drogmissbruk. Det är vanligt att bli smittad av viruset när människor till exempel delar olika typer av droger eller använder sprutor som är smutsiga.

Viruset sprids genom att smittat blod hittar in i en annan persons blodomlopp.

I ovanliga fall kan hepatit C spridas genom sexuellt umgänge, och även genom att blod kommer i beröring med sår på huden alternativt med olika slemhinnor.

Symptom på hepatit C

Symptomen vid hepatit C är varierande. Vid smitta av viruset är det inte säkert att symptom uppstår.

De vanliga symptomen när du smittas av viruset är annars huvudvärk, feber och värk i kroppen. Efter detta kan andra symptom uppstå, de kallas för gulsot eller ikterus, vilket betyder att huden kan få en gulaktig färg, urinen får en mörkare färg och att avföringen får en ljusare färg.

Drabbas du av kronisk hepatit C kan själva processen gå långsamt och du behöver inte känna av några symptom alls. Om hepatit C finns i kroppen under lång tid utan att behandlas finns en risk att levern skadas av viruset.

Så många är drabbade

Mellan 130 till 170 miljoner människor uppskattas ha hepatit C i världen. I Sverige upptäcks sjukdomen på drygt 2 000 människor årligen.

Behandling vid hepatit C

Det är enkelt att testa sig för hepatit C. Vanligast är att du tar ett blodprov hos din vårdcentral och svaret brukar komma efter ungefär en vecka. Från provet kan läkaren också se om viruset finns kvar i kroppen samt om det har angripit levern. Utifrån detta kan en behandling sättas in.

Idag finns det läkemedel som används vid behandling av hepatit C, detta med mycket goda resultat. Är du drabbad av kronisk hepatit C kan du i många fall leva ett helt vanligt liv, men du bör avstå alkohol och du är skyldig att gå på de kontroller som din läkare kallar dig till.

Blir du smittad av hepatit C måste du, då sjukdomen klassas som farlig för allmänheten enligt smittskyddslagen, följa särskilda bestämmelser. Hepatit C kan behandlas och botas, oavsett om det är akut eller kronisk hepatit C.